ADVOKÁTNÍ KANCELÁŘ FICNER & PARTNERS s.r.o.

Právní služby


TRESTNÍ PRÁVO


  • obhajoba v trestních věcech
  • zastupování poškozeného v trestním řízení
  • sepisy trestních oznámení, řádných a mimořádných opravných prostředků
Copyright © 2017 Daniel Šrámek | Š R Á M E K - I T | www.sramek-it.cz