ADVOKÁTNÍ KANCELÁŘ FICNER & PARTNERS s.r.o.

Právní služby


INSOLVENČNÍ PRÁVO


  • poradenství a zastupování úpadců a věřitelů v insolvenčním řízení
  • příprava přihlášek pohledávek, insolvenčních návrhů, žalob
  • zastupování v incidenčních sporech
Copyright © 2017 Daniel Šrámek | Š R Á M E K - I T | www.sramek-it.cz