ADVOKÁTNÍ KANCELÁŘ FICNER & PARTNERS s.r.o.

Právní služby


PRACOVNÍ PRÁVO


  • sepis či právní posouzení smluv a jiných dokumentů při vzniku, změně a ukončení pracovního poměru
  • zastupování v soudních řízeních v pracovněprávních sporech
Copyright © 2017 Daniel Šrámek | Š R Á M E K - I T | www.sramek-it.cz