ADVOKÁTNÍ KANCELÁŘ FICNER & PARTNERS s.r.o.

Právní služby


SPRÁVNÍ PRÁVO


  • zastupování ve správních řízeních a v řízeních dle zvláštních právních předpisů
  • zastupování v řízení před správními soudy
  • správo veřejných zakázek
  • komunální právo
Copyright © 2017 Daniel Šrámek | Š R Á M E K - I T | www.sramek-it.cz