ADVOKÁTNÍ KANCELÁŘ FICNER & PARTNERS s.r.o.

Právní služby


OBCHODNÍ PRÁVO


 • obchodní závazkové právo
 • zakládání a změny v obchodních společnostech a družstvech
 • přeměny obchodních společností a družstev
 • příprava a organizace valných hromad obchodních společností a členských schůzí družstev
 • právní due diligence stavu obchodních společností
 • zastupování v řízení ve věcech obchodního rejstříku
 • zrušení a likvidace obchodních společností
 • vedení běžné korporátní agendy
 • směnečné právo
 • sepisy právních stanovisek a rozborů
 • zastupování klientů v soudním, rozhodčím a exekučním řízení v obchodněprávních sporech
Copyright © 2017 Daniel Šrámek | Š R Á M E K - I T | www.sramek-it.cz