ADVOKÁTNÍ KANCELÁŘ FICNER & PARTNERS s.r.o.

Právní služby


OBČANSKÉ PRÁVO


  • občanské smluvní právo (sepisy či posouzení smluv)
  • převody, zástavy, nájmy nemovitých věcí
  • právnické osoby podle občanského práva (spolky, nadace, nadační fondy, společnosti)
  • vymáhání a správa pohledávek
  • sepisy právních stanovisek a rozborů
  • zastupování klientů v soudním, rozhodčím a exekučním řízení v občanskoprávních sporech
  • advokátní úschovy peněz, cenných papírů a jiného majetku
Copyright © 2017 Daniel Šrámek | Š R Á M E K - I T | www.sramek-it.cz